2.5 C
New York
Wednesday, November 30, 2022
HomeBOOKSKumaranasan

Kumaranasan

Kumaranasan

1.കുമാരനാശാന്റെ ജനന സ്ഥലം ,വർഷം?
= തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായിക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് 1873 ഏപ്രിൽ 12
2 ആശാൻ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച തെപ്പോൾ?
= 1891
3. ആശാൻ തർജ്ജിമ ചെയ്ത നാടകം?
= പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയം
4. ആശാൻ രചിച്ച നാടകം?
= വിചിത്ര വിജയം
5. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആശാൻ എഴുതിയ ലഘു കവിതാ സമാഹാരം?
= പുഷ്പവാടി
6.മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് കാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
7. ആശാന്റെ ഏകറിയലിസ്റ്റിക് കവിത?
= ദുരവസ്ഥ
8. ആശാന്റെ ആദ്യ കൃതി?
= വീണപൂവ്
9. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സിംബോളിക് കവിത?
=വീണപൂവ്
10. ആശാനെറ അവസാന കൃതി?
= കരുണ  1923
11. ആശാൻ സ്ഥാപിച്ച പത്രം?
= വിവേകോദയം
12. ആശാന്റെ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം?
= സുബ്രഹ്മണീശതകം സ്തോത്രം
13. ആശാന്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ പേര്?
= കുമാരു
14. സമകാലിക പശ്ചാത്തലവും വിപ്ലവകരമായ സാമൂഹിക ചിന്തയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള ഖണ്ഡകാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
15 വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തത്തിലെഴുതിയ ആശാന്റെ ഒരേ ഒരു കൃതി?
= കരുണ
16. ആശാൻ കവിതകളിൽ തത്വചിന്തകൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത്.?
= പ്രരോദനം
17. ആശാന്റെ ഏറ്റവും നീണ്ട കാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
18. മാതൃ ചരമത്തെക്കുറിച്ച് ആശാൻ എഴുതിയ കൃതി?
= അനുതാപം
19. ആശാന്റെ സാഹിത്യ ഗുരു?
= ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
20. ആശാന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരു?
= ശ്രീനാരായണ ഗുരു
21. മലബാർ മാപ്പിള ലഹളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശാൻ രചിച്ച കാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
22.എഡ്വിന്‍ ആര്‍നോള്‍ഡി ന്‍റെ ‘ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ‘ എന്നാ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് ‘ ആശാൻ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തത് ഏത് പേരിലാണ്?
= ശ്രീബുദ്ധചരിതം
23. ആശാൻ ആരെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ദിവ്യകോകിലം എന്ന കവിത രചിച്ചത്?
= ടാഗോർ
24 ആശാൻ സ്ഥാപിച്ച ബുക്ക് ഡിപ്പോ?
= ശാരദ ബുക്ക് ഡിപ്പോ
25. ചിന്നസ്വാമി എന്ന് ആശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
= ഡോ. പല്പു
26.നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി എന്ന് ആശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
= തായാട്ട് ശങ്കരൻ
27. വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രമെന്ന് ആശാ തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
= പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
29.പല്ലനയാറ്റില്‍ റെഡിമീര്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കുമാരനാശാന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട വര്‍ഷം?
= 1924 ജനുവരി 16
30. ആശാൻ രചിച്ച ജീവചരിത്രം?
= ശ്രീനാരായണഗുരു
ആശാനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ
31. ആശാൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി
=തായാട്ട് ശങ്കരൻ
32. ആശാന്റെ ഹൃദയം =പി കെ നാരായണപ്പിള്ള
33. നളിനിയുടെ നോട്ട് =കെ.അയ്യപ്പൻ
34 മൃത്യുഞ്ജയം ഈ കാവ്യജീവിതം =എം.കെ.സാനു
35. ആശാൻ നിഴലും വെളിച്ചവും =എ.പി.പി.നമ്പൂതിരി
36. നവ ചക്രവാളം നളിനിയിലും മറ്റും =കെ.എം.ഡാനിയൽ
37. നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം =നിത്യചൈതന്യയതി
38. വീണപൂവ് കൺമുൻപിൽ =കെ.എൻ.ഡാനിയൽ
39. ആശാന്റെ സീതാ കാവ്യം =അഴീക്കോട്
40. സ്നേഹഗായകൻ =കെ ജെ. അലക്സാണ്ടർ
41. അറിയപ്പെടാത്ത ആശാൻ=ടി.ഭാസ്കരൻ
42. ആശാന്റെ സീതാകാവ്യ ചർച്ച=ഉള്ളാട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ
ആശാന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുണ്ടായ വിലാപകാവ്യങ്ങൾ
43. ഒരു വിലാപം ആരുടെ ?
= മുതുകുളം പാർവ്വതി അമ്മ
44. കണ്ണുനീർ ?
= കെ.രാഘവൻ നായർ
45. സന്താപസപ്തതി ?
= എൻ വാസുദേവൻ നമ്പ്യാർ
46. ആശാന്റെ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതി?
= മണിമാല
47. അമ്മയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചെഴുതിയ കൃതി?
= ഒരു അനുതാപം
48. ആശാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ചെഴുതിയ കൃതി?
=കുയിൽ കുമാരൻ
49. C.V. രാമൻപിള്ളയുടെ മരണത്തിൽ ആശാൻ എഴുതിയ കൃതി?
= നിന്നു പോയ നാദം
50 .വീണ പൂവിനു മുമ്പ് ‘ പനീർ പുഷ്പം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്?
= പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ
51. കരുണയെ കുചേലവൃത്തവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് വിമർശിക്കുന്നത്?
= പി.കെ നാരായണപിള്ള
52. നളിനിക്ക് ആദ്യം വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയത്?
= സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
53 .ആശാന്റെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്?
= ദുരവസ്ഥ
54. ആശാന്റെ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമാഹാരം?
= മണിമാല
55 ‘ആശാന്റെ മാനസപുത്രിമാർ എഴുതിയതാര്?
= ചെഞ്ചേരി കെ ജയകുമാർ
56. സീതയിലെ ആശാൻ = പൊൻകുന്നം ദാമോദരൻ
57.കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് എന്ന കൃതിക്കു പ്രചോദനം ആയതെന്നു കരുതുന്ന കൃതി?
=കുഴിന്തുറ സി.എം. അയ്യപ്പൻപിള്ളയുടെ പ്രസൂനചരമം.

കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ

ആശാന്‍കൃതികള്‍

വീണപൂവ്-1907
ഒരു സിംഹപ്രസവം-1909
നളിനി-1911
ലീല- 1914
ബാലരാമായണം – 1916
ശ്രീബുദ്ധചരിതം
(വിവര്‍ത്തനം) – 1915
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ
കുയില്‍ – 1918
പ്രരോദനം – 1919
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത -1919
പുഷ്പവാടി- 1922
ദുരവസ്ഥ – 1922
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി- 1922
കരുണ – 1923
മണിമാല- 1924
വനമാല- 1925

KeralaPSCTips.Com
KeralaPSCTips.Comhttps://keralapsctips.com
keralapsctips.com is one of the leading Online Kerala PSC Training Institute. If you are preparing for Kerala PSC Exam and not have enough Time to go for Classroom training then KeralaPSCtips.com will be your Best Solutions. For Course Related Enquire email us at keralapsctips.com@gmail.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

ART/LITERATURE/CULTURE AWARD

KERALA PSC RIVISION EXAM

Human Heart

 Revolt of 1857 

Recent Comments