General Knowledge / History

0
2936
General Knowledge / History

General Knowledge / History

 (പൊതുവിജ്ഞാനം / ചരിത്രം)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 

 

കലാപസ്ഥലം  നേതാക്കന്മാർ
ഡൽഹി  ബഹദൂർഷാ  രണ്ടാമൻ 
ഝാന്‍സി
റാണി ലക്ഷ്മിബായി  
ലക്നൗ  ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ 
കാൺപൂർ  നാനാസാഹിബ് , താന്തിയാതോപ്പി 
ഫൈസാബാദ്  മൗലവി അഹമ്മദുള്ള 
 • ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്ത് ?

Answer : സെമിന്ദാരി സമ്പ്രദായം 

 •  സെമിന്ദാരി സമ്പ്രദായം ഏത് ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ?

Answer : കോൺവാലിസ് പ്രഭു 

 • ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ രൂപം നൽകുന്നതിന് മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ?

Answer : ജോൺ ഷോർ 

 • കാർഷികോൽപാദനത്തിൻറെ എത്ര ഭാഗമാണ് സെമിന്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ലഭിച്ചത് ?

Answer : കർഷകർക്ക് 40% 

കമ്പനിക്ക് 45% 

സെമിന്ദാർക്ക് 15% 

 • ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ യുടെ പേരെന്ത്?

Answer : റയട്ട് വാരി വ്യവസ്ഥ 

 • റയട്ട് എന്ന പദത്തിൻറെ അർത്ഥം എന്ത് ?

Answer : കർഷകൻ 

 • വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ   പേരെന്ത് ?

Answer : മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ 

 • മഹൽ  എന്ന പദത്തിൻറെ അർത്ഥമെന്ത് ?

Answer : ഗ്രാമം 

 • “ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ രക്തം പുരളാതെ ഒരുനുള്ള് നീലം പോലും യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല” ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഏതു ചരിത്രകാരൻറെതാണ് ?

Answer : ഡിജി  ടെൻഡുൽക്കർ 

 • നീലം കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് ഏത് വർഷം ?

Answer : 1859 -ൽ (ബംഗാളിൽ )

 • മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന പ്രധാന കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കലാപങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താനായി രൂപവൽക്കരിച്ച പോലീസ് സേനാ വിഭാഗം ഏത് ?

Answer : മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് 

 • മലബാർ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ തലവൻ ആരായിരുന്നു ?

Answer : വില്യം ലോഗൻ 

 • വില്യം ലോഗൻ രചിച്ച പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഏത് ?

Answer : മലബാർ മാന്വൽ 

 • മലബാർ ലഹള കാലത്ത് കലാപകാരികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ്?

Answer : കനോലി (കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹില്ലിൽ  വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു )

 • വനവാസികളായ സാന്താൾമാർ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ?

Answer : ബംഗാൾ , ബീഹാർ ,  ഝാർഖണ്ഡ് 

 • ബ്രിട്ടീഷ് ദുർഭരണത്തിനെതിരെ നടന്ന സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരെല്ലാം ?

Answer : സിദ്ദു , കാനു 

 • ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണത്തിനെതിരെ വയനാട്ടിൽ കലാപം നയിച്ച ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ആര് ?

Answer : കുറിച്യർ 

 • 1812 ൽ  വയനാട്ടിൽ നടന്ന കുറിച്യർ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര് ?

Answer : രാമൻ നമ്പി 

 • കുറിച്യർ കലാപകാലത്ത് വയനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ സബ്കലക്ടർ ആരായിരുന്നു ?

Answer : ഡി.എച്ച് .ബേബർ 

 • ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയെ തകർത്തത് ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻറെ  ആഗമനം ആയിരുന്നു. ഏതാണി സംവിധാനം ?

Answer : റെയിൽവേ 

 • “സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ പടച്ചട്ടകളെ ഉരുക്കു റെയിലിനാൽ കീറി മുറിക്കുകയും രക്തം ഊറ്റി  കുടിക്കുകയും ചെയ്തു.” ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേയുടെ വരവിനെ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച അമേരിക്കൻ സഞ്ചാരി ആര്?

Answer : ഡി.എച്ച്. ബുക്കനാൽ 

 • ബ്രിട്ടീഷ് ദുർഭരണത്തിനെതിരെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരായ പട്ടാളക്കാരും സാധാരണക്കാരും  നടത്തിയ സായുധ കലാപം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? 

Answer : ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 

 • ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ?

Answer : 1857 

 • ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സാധാരണക്കാരോട് ഒപ്പം അണിചേരാൻ ഇന്ത്യൻ ശിപായിമാരെ  പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേകതരം തോക്കിൻറെ ഉപയോഗം ആയിരുന്നു തോക്കിൻറെ പേരെന്ത് ?

Answer : എൻഫീൽഡ് തോക്ക് 

 • ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂരിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ  ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു . ആ ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ ആരായിരുന്നു ?

Answer : മംഗൾ പാണ്ഡെ 

 • ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്ത കലാപകാരികൾ നേതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയാണ് ?

Answer : ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമൻ 

 • 1857-ലെ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്തായിരുന്നു ?

Answer : ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തു. 

 • ജാതി- മത- വർഗ- പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യബോധമാണ് ?

Answer : ദേശീയത 

 • ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ദേശീയ ബോധത്തിൻറെ  ഫലമായി 1885 ഡിസംബറിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ച് രൂപം കൊണ്ട സംഘടന ഏത്?

Answer : ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ രൂപവത്കരണ യോഗത്തിൽ എത്ര പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു?

Answer : 72

 • ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വൻതുക ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിനും പട്ടിണിക്കും കാരണമാകുന്നത് എന്ന ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടു വച്ച ദേശീയ നേതാവ് ആര്?

Answer : ദാദാഭായ് നവറോജി

 • ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ?

Answer : പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ 


100 HISTORY GK QUESTIONS

1.ദത്തവകാശ നിരോധനനിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ?

                           ANS: ഡൽഹൗസി പ്രഭു.

2.ദത്തവകാശ നിരോധനനിയമം നിരോധിച്ചത് ?

                           ANS: കാനിംഗ് പ്രഭു.

3.ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണം കണ്ടെത്തിയത് ?

                          ANS: വില്യം ഹെർഷൽ.

4.ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്ത് ?

                        ANS: അഗസ്റ്റസ് സീസറുടെ

5.മധുരയിലെ പാണ്ഡ്യ വംശത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന കേരള രാജവംശം ?

                       ANS: പൂഞ്ഞാർ രാജവംശം.

6.വിജയനഗരാധിപത്യത്തിൻ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നത് ?

                      ANS: കുമ്പളവംശം

7.അമേരിക്കൻ തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടൺ DC ?

                     ANS: പോട്ടമാക് നദീതീരത്ത്

8.ന്യുയോർക്ക് = ഹഡ്സൺ നദീതീരത്ത്

9.മരുഭൂമിയില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ?

                    ANS: യൂറോപ്പ്.

10.1000 തടാകങ്ങളുടെ നാട് ?

                     ANS: ഫിൻലൻഡ്

11.10000 തടാകങ്ങളുടെ നാട് ?

                    ANS: മിന്നസോട്ട

12.ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിതാവ് ?

                   ANS: ചലപതിറാവു

13.തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അലക്സാണ്ടർ ?

                   ANS: രാജ രാജ ചോളൻ – 1

14.ഗംഗൈ കൊണ്ടചോളൻ, പണ്ടിത ചോളൻ,ഉത്തമ ചോളൻ ?

                   ANS:രാജേന്ദ്ര ചോളൻ.

15.1835 ലെ മെക്കാളെ മിനുട്സ് ?

                 ANS: ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിത്തറ.

16.1854 ലെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ?

               ANS: ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്നാകാർട്ട.

17.ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ?

               ANS: ശിവപ്പ നായ്ക്കർ

19.ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത്? 

               ANS: സോമശേഖര നായ്ക്കർ

20.കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ ദിവാൻ ?

               ANS: കേണൽ മൺറോ.

21.കൊച്ചിയിൽ അടിമത്തം നിരോധിച്ച ദിവാൻ ?

                ANS: ശങ്കരവാര്യർ

22.സ്വന്തമായി പതാക ഉള്ള സംസ്ഥാനം ?

               ANS: ജമ്മു കാശ്മീർ

23.അധിവര്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതു എത്ര വര്ഷം കൂടുമ്പോൾ ആണ് ?

                ANS: 4

24.ഭുട്ടന്റെ തലസ്ഥാനം ?

                 ANS: തിമ്പു

25.ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എത്ര വര്ഷം കൂടുമ്പോൾ ആണ് ?

                 ANS: 10

26.ലോക പുസ്തക ദിനം ?

                 ANS: ഏപ്രിൽ 23

25.ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന രാജ്യം ?

                 ANS: ഇന്ത്യ

26.ATM പൂർണ രൂപം ?

                 ANS: automated teller mechine

27.മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

                ANS: പദ്മനാഭപുരം പാലസ്

28. കിഴക്കിന്റെ സുവർണ നഗരം ?                                                                                                                                                                                                                                   ANS: ലക്‌നൗ

29.ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം ?

                 ANS: ആനമല

30.ഓഡിഷയുടെ പഴയ പേര് ?

                  ANS: കലിംഗ

31.ബുദ്ധൻ ദൈവം ആയി ആരാധിച്ച വിഭാഗം ?

                 ANS: മഹായാന വിഭാഗം

32.പറക്കും സിഖ്  എന്ന് വിളിപ്പേര് ഉള്ളത് ആർക്കു ?

                ANS: മിൽക്ക സിങ്

33.ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചേരി മ്യൂസിയം ?

                  ANS: ധാരാവി

34.കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ?

                ANS: ബേലാപ്പുർ ഭവൻ

35.മുംബൈയുടെ സിരാകേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

               ANS: നരിമാൻ പോയിന്റ്

36.ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമര കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരം ?

                ANS: അഗാ ഖാൻ കൊട്ടാരം(പൂനെ)

37.നാസിക് ഏതു നദിയുടെ തീരത്ത് ?

               ANS: ഗോദാവരി   

38.മഹാരാഷ്ട്ര സോക്രട്ടീസ് എന്നറിയുന്നത് ?  

              ANS: ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ

39. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ടൈഗർ റിസർവ്വ് ?                                                                                                                                                                                                      ANS: ബോർ

40. C-DAC ന്റെ ആസ്ഥാനം ?

               ANS: പൂനെ

41.മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗണേശ ചതുർഥി ഉത്സവം ആരംഭിച്ച നേതാവ് ?

               ANS: ബാല ഗംഗാധര തിലകൻ

42. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപകല്പന ചെയ്തതാര് ?                                                                                                                                                                                                     ANS: ജോർജ് വിറ്റെറ്റ്

43.ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം ?

               ANS:  സത്താറ

44.പാവങ്ങളുടെ താജ് മഹൽ ?

              ANS:   ബീബീ കാ- മക്ബറ

45.ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിരി നഗരം ?

              ANS: നാസിക്

46.മസഗൺ ഡോക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ യുദ്ധക്കപ്പൽ ?

            ANS: INS നീലഗിരി

47.ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം ?

            ANS: കോസി

48.താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ?

            ANS: ലൂണി

49.ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ?

             ANS: ഗുജറാത്ത്

50.വാൽമീകി ടൈഗർ റിസർവ് ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ?

           ANS: ബീഹാർ

51.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബിയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ? 

           ANS: നീലഗിരി

52.ഇന്ത്യയുടെ തേയില തോട്ടം ?

           ANS:  അസം

53.പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ?

           ANS:    നർമദ

52. നാഥുലചുരം ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ?                                                                                                                                                                                                                      ANS: സിക്കിം

55.ശിവ സമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം എതു നദിയിൽ ?

              ANS: കാവേരി

56.വേനൽ കാലത്തു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണ കാറ്റ് ?

            ANS: കാൽബൈസാലി

57. ശ്രീ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ച ബോധ്ഗയ ഏതു നദി തീരത്താണ് ?                                                                                                                                                                          ANS: നിരഞ്ജന

58.പോയിന്റ് കാലിമർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ?

              ANS: തമിഴ്നാട്   

59. പ്രാചീന കാലത്തു ബിയാസ് നദി അറിയപ്പെട്ട പേര്  ?                                                                                                                                          ANS: വിപാസ

60.ഗിർ വനങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം ?

            ANS: സിംഹം

61.പരുഷ്ണി എന്ന് പ്രാചീന കാലത്തു അറിയപ്പെട്ട നദി ?

            ANS: രവി

62.കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജില്ലാ ?

             ANS: തിരുനെൽവേലി

63. അറബി കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി ?                                                                                                                                          ANS: സിന്ധു

64.ചന്ദ്രപ്രഭാ വന്യ ജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ?  

            ANS: ഉത്തർ പ്രദേശ്

65.ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ?

           ANS: ജെർസപ്പോ

66.ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ?

            ANS: വുള്ളര്‍ (കശ്മീര്‍)

67.ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ?

               ANS: രാമേശ്വരം

68.ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ നദി ?

                 ANS: ഗംഗ

69.ഗംഗ നദിയുടെ നീളം ?

               ANS: 2510 km

70.സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം ?

               ANS: 3200 km

71.ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന നദി ?

              ANS: ബ്രഹ്മപുത്ര

72.വടക്കേ ഇന്ത്യ, തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന നദി ?

              ANS: നർമദ

73.തെഹ്‌രി daam ഏതു നദിയിൽ ?

              ANS: ഭാഗീരതി

74.ബ്രഹ്മപുത്ര ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?

               ANS: സാങ്പോ

75.മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആരംഭിച്ച നാവിക ഓപ്പറേഷന്റെ പേര്?

              ANS: ഓപ്പറേഷൻ സോഫിയ

76.റിസർവ്വേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രെയിൻ  ?

              ANS: അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ്

77.തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ഏക മുസ്ലിം ആര്?

             ANS: മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള

78.തേജസ്വിനി ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

              ANS: പച്ചമുളക്

79.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എയർപോർട്ട്?

             ANS: രാജീവ്ഗാന്ധി എയർപോർട്ട് (ഹൈദരാബാദ്)

80.ആഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം?

            ANS: റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ

81.ഹണിമൂൺ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം?

           ANS: ചിൽക്ക തടാകം

82.ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്റൽ കവർ പുറത്തിറക്കി ആദരിച്ച ഇന്ത്യൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് താരം ?

          ANS: ദീപ കർമാകർ

83.ചെങ്കല്ലിലെ ഇതിഹാസം എന്നു വിളിക്കുന്നത്?

          ANS: ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി

84.നൂറു ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വില്ലേജ്?

           ANS:ചമ്രവട്ടം

85.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക്?

          ANS: എയർടെൽ പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക്

86.വിരലടയാളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായി പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്?

           ANS: ഭീം ആധാർ പേയ്

87.ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദ്വീപ്?

          ANS: വെല്ലിങ്ടൺ

88.റാണിപുരം വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ?

          ANS: കാസർഗോഡ്

89.ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലാണ് ?                     

          ANS:കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി

90.ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ആപ്തവാക്യം?

          ANS: അഹോരാത്രം ജാഗ്രതൈ

91.സ്വരാജ്  സ്വഭാഷ  സ്വധർമ്മ എന്നീ ആശയങ്ങൾ ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചത്  ആരാണ്  ?                           

           ANS: സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി

92.ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഗ്രാൻ്സ്ലം നേടിയ വനിത ?

              ANS: സെറീന വില്യം(23)

93.ഇപ്പോൾ കരീബിയന്‍ തീരങ്ങളില്‍ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ?

             ANS: ഇര്‍മ

94.അടുത്തിടെ തെക്കൻ ചൈനയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും നാശം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ്?

            ANS:  ഹാറ്റോ

95.അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നാശം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ?

            ANS: ഹാർവി

96.ബ്രിഡ്ജ്സ്റ്റോൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കായികതാരം ?

ANS: പി വി സിന്ധു

97.ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്രാ വിമാനത്താവളം?                                                               

ANS:  ക്രോയ്ഡോൺ വിമാനത്താവളം(ലണ്ടൻ)

98. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന സ്ഥാപനം?                                                                                                                        ANS: വൈ.എം.സി.എ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മദ്രാസ്

99.ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സിക്കി ബേഡ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത്?

ANS:  മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു

100.ബെർലിനിൽ ഫ്രീ ഇന്ത്യ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചത്?

ANS: സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്